Realizacja zadań z podjetych uchwałW roku 2020 na terenie Dzielnicy VII Dwór Gdański Zarąd Dróg i Zieleni wykona:

1. poszerzenie chodnika na ul. Gryglewskiego na odcinku od ul. Abrahama do bloku na nr 4 A/B kosztem zwęrzenia jezdni.

2. utwardzenie nawierzchni ulicy Doroszewskiego na odcinku od ul. Abrahama do obecnie utwardzonej nawierzchni przy szeregowcach.Gdańsk, dnia 4 września 2018 r.

Egz. Nr 3

Nasz znak/ldz.- 98/2018/ZDz.

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

 

 

Dyrektor

Dyrekcji Rozbudowy

Miasta Gdańska

Włodzimierz Bartosiewicz

ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

 

Dot.: Zagospodarowania stref buforowych wejść do lasu TPK w dzielnicy VII DWÓR.

               Zarząd Dzielnicy VII Dwór informuje, że coraz częściej mieszkańcy dzielnicy stawiają pytanie radnym i zarządowi dzielnicy o termin realizacji projektów zagospodarowania stref buforowych wejść do TPK: Zadanie nr 1 przy ul. Abrahama i Zadanie nr 2 przy ul. Michałowskiego w Gdańsku.

Na przestrzeni lat 2015-2017 w tej sprawie odbywały się konsultacje społeczne w których udział brali radni i mieszkańcy Dzielnicy VII Dwór oraz przedstawiciele BRG, DRMG i architekci z Studium DIOGONEZ w Gdańsku na podstawie których zostały opracowane plany i projekty, które zostały zatwierdzone, a wykonanie ich było planowane na drugą połowę 2017r.

Mija 3 kwartał 2018 roku i nic w tej sprawie się nie robi, a teren, który był przeznaczony na w/w projekty, z roku na rok zarasta drzewami samosiejkami i generuje dodatkowe koszty.

Mieszkańcy dzielnicy coraz częściej wyrażają niezadowolenie i głośno komentują przeciąganie zagospodarowania stref buforowych. Niektórzy uważają wstrzymanie realizacji tych zadań jako rewanż za nagłośnienie w Radio i TVP3 w marcu 2018 r. próby zniszczenia strefy zieleni chronionej w historycznej Dolinie Zielonej przy ul. Abrahama przez firmę EUROVIA Sp. z o.o. z Warszawy.


Z uwagi na fakt, że na Zarządzie Dzielnicy VII Dwór spoczywa obowiązek wyjaśnienia obecnej sytuacji, proszę o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytania:

  1.  

    Kto jest fizycznie odpowiedzialny za wykonanie zagospodarowania stref buforowych w Dzielnicy VII Dwór – Zadanie nr 1 przy ul. Abrahama i Zadanie nr 2 na lagrach przy ul. Michałowskiego?

  2. Kiedy jest przewidziany realny termin rozpoczęcia i zakończenia tych zadań?

Dla informacji dodam, że Osiedle Młodych w Oliwie a obecnie Dzielnica VII Dwór istnieje 70 lat i nie ma w nim żadnego miejsca, w którym matki z małymi dziećmi i Seniorzy mogli by spotykać się, wypoczywać i integrować.

W związku z zbliżającymi się wyborami samorządowymi mieszkańcy naszej dzielnicy chcą mieć odpowiedź na piśmie, kiedy oba zaplanowane i zatwierdzone, a do tej pory nie zrealizowane projekty zostaną wykonane. Doświadczeni przez ostatnie pięć kadencji obietnicami Radnej Miasta Gdańska, która obiecywała że będzie zabiegała o wyremontowanie ulic Michałowskiego i Paneckiego po prostu przestali już wierzyć słowom bez pokrycia, ponieważ oddali na Nią swoje głosy a ulice do tej pory są niewyremontowane.

Mając powyższe na uwadze oczekuję odpowiedzi, które następnie pragnę przekazać mieszkańcom naszej dzielnicy.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy VII Dwór
Kazimierz Stencel

Do informacji:

 

Niniejsze pismo skierowane do Pana Prezydenta Miasta Gdańska i Pana Dyrektora DRMG zostanie zamieszczone w formie elektronicznej na portalu Dzielnicy VII Dwór.

 

 

------  ***  -------


Lp

Zadania zakwalifikowane do projektu budżetu na 2013 rok.

Zadania zakwalifikowane do zgłoszenia do Bazy Projektów Inwestycyjnych

Uchwała Nr IX/13/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku


 

1


 

Naprawa nawierzchni ul. Paneckiego w wraz z wykonaniem odwodnienia - § 1 pkt 1


 

2

Obniżenie krawężników drogi na zjazdach z chodnika dla wózków w obrębie skrzyżowania ul. Krasnoludków i Bellinga z ul. Paneckiego

- § 1 pkt 2


 

Uchwała Nr IX/14/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku


 

1

Oznakowanie Przejścia dla pieszych przez ul. Rodakowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piotra Norblina - § 1 pkt 2


 

Uchwała Nr IX/15/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku

1


 

Naprawa Nawierzchni jezdni ulicy Michałows-kiego (cała) - § 1 pkt 1


 

2

Oznakowanie przejść dla pieszych na wszystkich jezdniach w obrębie skrzyżowania ulicy Piotra Norblina z ul. Michałowskiego (rejon Przedszkola) - § 1 pkt 2


 


 


 

Poszerzenie pasa z miejscami do parkowania pojazdów usytuowanych wzdłuż ul. Michałowskiego - § 1 pkt 3

Uchwała Nr IX/16/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku


 

1

Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Abrahama na odcinku od ul. Paneckiego do Polanki - § 1 pkt 1


 

 

---- Zarząd Osiedla VII Dwór ----


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja