Frekwencja Radnych III kadencji 2019-2024

 
Na podstawie  § 19 ust. 4 Statutu Dzielnicy VII  Dwór Rada Dzielnicy ma obowiązek umieszczać na stronie internetowej aktywność Radnych na sesjach Rady na których są rozpatrywane sprawy mieszkańców i dzielnicy wg list obecności Radnych Dzielnicy na sesjach Rady.


Sesja VI

 


Sesja V
Sesja IV

-----  ***** -----
Sesja III

-----  ***** -----

Sesja II

 
-----  ***** -----

Sesja I


-----  ***** -----