Wniosek mieszkancow 2011-2012r

Gdańsk, 8 lutego 2012r
 
 
Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór
 
Wniosek inicjatywny społeczności osiedlowej
 
w sprawie bezpiecznego przejścia przez ul. Abrahama przy skrzyżowaniu z ul. Paneckiego
 
 
            Podczas pełnionych dyżurów przedstawiciele Komitetu blokowego z ul. Paneckiego 19 Pan Polak Andrzej i Zagdański Zygmunt oraz elektronicznie na stronie kontakt z Radą Osiedla mieszkańcy ul. Krasnoludków, Bellinga i jedna osoba z ul. Kurzyńskiego, zgłaszali ich problem z bezpiecznym przejściem ich dzieci oraz osób starszych przez ulice Abrahama na skrzyżowaniu ul. Paneckiego i Abrahama. W tym miejscu nie ma żadnego przejścia, a ścieżka prowadząca od ul. Paneckiego do Abrahama podczas opadów deszczu i bezpośrednio po opadach zamienia się z kałuże i błoto. Mieszkańcy przechodzą do sklepów usytuowanych przy ul. Abrahama, od kilkudziesięciu lat w miejscu do tego niedozwolonym. Dzieci do i ze szkoły również pokonują jezdnię w tym miejscu dwa razy dziennie
W przeszłości mieszkańcy i członkowie naszej Spółdzielni mieszkaniowej z ul. Paneckiego, problem ten zgłaszali kilkakrotnie w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej oraz na corocznych zebraniach grup członkowskich S.M. VII Dwór, lecz nic przez kilkanaście lat w tym temacie nie zrobiono.
Obecnie mieszkańcy w/wym. ulic, zwracają się do Radnych osiedla, którzy są ich reprezentantami wobec władz gminnych prosząc o rozwiązanie ich problemu w umożliwieniu im bezpiecznego przejścia przez ulicę Abrahama przy skrzyżowaniu z ul. Paneckiego
Powyższą informację sporządzono dla zapoznania Radnych na najbliższej sesji, omówienia problemu i podjęcia jakiejś decyzji, którą umieścimy w formie odpowiedzi naszym mieszkańcom na naszej stronie internetowej.
 
Do wiadomości:
Radna Miasta Gdańska
  - Małgorzata Chmiel
   
                                             Wniosek w imieniu mieszkańców 
ul. Paneckiego, Krasnoludków, Bellinga 

złożył:
Kazimierz Stencel
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla VII Dwór


 
========= Zarząd Osiedla VII Dwór =========