Realizacja zadań ZDiZ z podjetych uchwał


Lp

Zadania zakwalifikowane do projektu budżetu na 2013 rok.

Zadania zakwalifikowane do zgłoszenia do Bazy Projektów Inwestycyjnych

Uchwała Nr IX/13/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku


 

1


 

Naprawa nawierzchni ul. Paneckiego w wraz z wykonaniem odwodnienia - § 1 pkt 1


 

2

Obniżenie krawężników drogi na zjazdach z chodnika dla wózków w obrębie skrzyżowania ul. Krasnoludków i Bellinga z ul. Paneckiego

- § 1 pkt 2


 

Uchwała Nr IX/14/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku


 

1

Oznakowanie Przejścia dla pieszych przez ul. Rodakowskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Piotra Norblina - § 1 pkt 2


 

Uchwała Nr IX/15/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku

1


 

Naprawa Nawierzchni jezdni ulicy Michałows-kiego (cała) - § 1 pkt 1


 

2

Oznakowanie przejść dla pieszych na wszystkich jezdniach w obrębie skrzyżowania ulicy Piotra Norblina z ul. Michałowskiego (rejon Przedszkola) - § 1 pkt 2


 


 


 

Poszerzenie pasa z miejscami do parkowania pojazdów usytuowanych wzdłuż ul. Michałowskiego - § 1 pkt 3

Uchwała Nr IX/16/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 17 maja 2012 roku


 

1

Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Abrahama na odcinku od ul. Paneckiego do Polanki - § 1 pkt 1


 


 

---- Zarząd Osiedla VII Dwór ----