Frekwencja Radnych III kadencji 2019-2014

Na podstawie  § 19 ust. 4 Statutu Dzielnicy VII  Dwór Rada Dzielnicy ma obowiązek umieszczać na stronie internetowej aktywność Radnych na sesjach Rady na których są rozpatrywane sprawy mieszkańców i dzielnicy.

  -----  ***** -----

Wg list obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady.
 
-----  ***** -----


 
-----  ***** -----

I sesja


-----  ***** -----