Udzial Radnych w sesjach

Na podstawie  § 19 ust. 4 Statutu Dzielnicy VII  Dwór Rada Dzielnicy ma obowiązek umieszczać na stronie internetowej aktywność Radnych na sesjach Rady na których są rozpatrywane sprawy mieszkańców i dzielnicy.
 
-----  ***** -----

Listy obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady w 2018 roku.

Sesja XXIX w dniu 18/01/2018 r.  - nastąpi
 

-----  ***** -----


Listy obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady w 2017 roku.-----  ***** -----


-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----