Udzial Radnych Dzielnicy w sesjach

Na podstawie  § 19 ust. 4 Statutu Dzielnicy VII  Dwór Rada Dzielnicy ma obowiązek umieszczać na stronie internetowej aktywność Radnych na sesjach Rady na których są rozpatrywane sprawy mieszkańców i dzielnicy.
 
-----  ***** -----

Listy obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady w 2018 roku.

Sesja XXIX - podział środków finansowych Rady Dzielnicy w roku 2018 na działalność statutową.

 
 
-----  ***** -----


 

Listy obecności Radnych Dzielnicy VII  Dwór na sesjach Rady w 2017 roku.
-----  ***** -----


-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----

 

-----  ***** -----